Dr. Ivana Novaka 38, HR-40000 Čakovec | OIB 84094684349 | IBAN HR 27 2340 0091 1160 2140 9

Predavanje i radionica OpenStreetMap – slobodna karta svijeta

Predavanje, 28.10.2011. 18:30
Radionica i rad na terenu, 29.10.2011.

OpenStreetMap – slobodna karta svijeta

Predavač: Dražen Odobašić (Geodetski fakultet, Zagreb)

OpenStreetMap kreira i pruža slobodne geografske podatke, kao što su
karte gradova i naselja svakome tko ih želi. Projekt je nastao iz razloga što
većina karata za koje mislite da su slobodne za korištenje, ustvari imaju
pravna ili tehnička ograničenja za njihovu uporabu, što sprijećava ljude
da ih koriste u kreativne, produktivne te neočekivane načine.
Ako bi svatko samo kartirao svoj grad, kvart ili ulicu ubrzo bismo imali
kartiran cijeli svijet. To je ideja s kojom je nastao OpenStreetMap projekt.
Više o projektu moguće je pronaći na internetskim stranicama
www.openstreetmap.org

Komentiraj

Izrada ACT Printlab   RSS   2009. Autonomni centar